Dzieci 6 letnie

Informacja!

Na podstawie Uchwały nr XXV/146/2016 Rady Gminy w Doruchowie dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne od 1.01.2017 r. są zwolnione z opłaty za pobyt przekraczający liczbę godzin realizacji podstawy programowej w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

akt Uchwała Rady Gminy w Doruchowie