OGŁOSZENIE                                                      

    Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Doruchowie informuje,
że nabór dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2018/19
prowadzony jest do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać ze strony internetowej przedszkola – www.przedszkole.doruchow.pl  lub w sekretariacie placówki.

ZAPRASZAMY!

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie