Informacja

Gminny Żłobek w Doruchowie

Rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do żłobka prosimy o wstępne zgłoszenie się w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Doruchowie przy ul. Kaliskiej 5 (budynek Szkoły Podstawowej w Doruchowie) do dnia 31.10.2018 r.

Zgłoszenie dziecka w chwili obecnej nie jest równoznaczne z przyjęciem. Rekrutacja do oddziału żłobkowego odbędzie się w późniejszym terminie,
o czym poinformujemy.