Mikołaj posłucha

Zwykłego człowieka

Bo zwykły człowiek

Do próśb się ucieka,

Więc jeśli prezentów moc chciałbyś mieć,

Grzecznie na kartce swą prośbę wpleć.