Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie uprzejmie informuje, iż od 16.03.2015r. do 15.04. 2015 r. trwać będzie nabór dzieci do przedszkola na następny rok szkolny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do składania:
– kart zgłoszenia dziecka – jeżeli dziecko nie uczęszczało jeszcze do Publicznego Przedszkola w Doruchowie
– deklaracji kontynuacji – jeżeli dziecko uczęszcza już do Publicznego Przedszkola w Doruchowie

Wymienione dokumenty można pobrać:

– u dyrektora w przedszkolu
– ze strony internetowej przedszkola
– strony BIP Urzędu Gminy w Doruchowie.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Informacje –> Dokumenty do pobrania