Świat muzyki – możliwość grania na różnych instrumentach i śpiewania ulubionej piosenki jest wspaniałym doświadczeniem dla dzieci. Krasnale uwielbiają instrumentarium  Orffa. Gra na instrumentach wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie, współtworzenie , jest też doskonałym środkiem rozwijania sprawności manualnych dziecka. Pozwólmy im czasami pohałasować …w domu też.