Publiczne Przedszkole w Doruchowie informuje , że nowy rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2015 r.   ( tj. wtorek). Serdecznie zapraszamy do przedszkola wszystkie przyjęte dzieci na zdeklarowane w umowach godziny .

Dyrekacja, grono pedagogiczne oraz pracownicy przedszkola