PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

RODZICE  WPROWADZAJĄ ,  ROZBIERAJĄ  DZIECKO  W  SZATNI
I  PRZEKAZUJĄ  PANI  WOŹNEJ.

DO  SALI  DZIECKO  WPROWADZA  PANI  WOŹNA.

WYJĄTKOWO  W  PONIEDZIAŁEK  ( 2.09 ) RODZICE  MOGĄ  WPROWADZIĆ  DZIECKO  DO  SALI  ZAJĘĆ.

ODBIERANIE   DZIECI

DZIECKO  WYWOŁUJEMY  PRZEZ  DOMOFON  WEDŁUG  PODANEJ  INSTRUKCJI  I  CZEKAMY  W  HOLU.

PO ODEBRANIU  OD  PANI  WOŹNEJ  RODZIC UBIERA DZIECKO W SZATNI.