Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 dzieci naszego przedszkola zostaną objęte ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.

Składkę w wysokości 44,00 zł należy wpłacić w sekretariacie przedszkola
do 15.10.2019 r.

Poniżej informacje dotyczące ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ulotka NNW