Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań
na koronawirusa

RODZICU,

  • rozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola i żłobka;
  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Informujemy, że jeżeli rodzic i dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Jeżeli rodzic lub dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypoodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą staję sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Informujemy, że rodzicom dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
U. z 2017 r., poz. 1368).

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)