W związku ze zwiększeniem liczby miejsc w naszym przedszkolu Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie ogłasza nabór uzupełniający do przedszkola. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola informujemy, że wniosek o przyjęcie wraz z niezbędnymi załącznikami należy pobrać ze strony internetowej przedszkola oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: przedszkole@doruchow.pl w terminie do 10.04.2020 r. do godz. 15.00.

Dokumenty są dostępne  TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że wnioski już złożone w sekretariacie również będą brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapraszam,

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie