Szanowni Rodzice!

Z uwagi na brak możliwości świadczenia przez nasze przedszkole usług  opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, będący efektem ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 informujemy, że wstrzymujemy naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu do czasu otwarcia placówki po przerwie spowodowanej pandemią.
      Jednocześnie informuję, że kwoty za wyżywienie zapłacone  już przez rodziców za miesiąc marzec nie będą teraz zwracane. Zostaną one odliczone od należności, jakie trzeba będzie wnieść w pierwszym miesiącu, kiedy dzieci wrócą do placówki, przyjmując zasadę „ posiłek za posiłek” .  O terminie, do którego trzeba będzie dokonać płatności poinformuje dyrektor.

Z poważaniem – Dorota Makles