Lista kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola
w Doruchowie na rok szkolny 2020/2021 w Rekrutacji Uzupełniającej

UWAGA!

Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola!

  1.  Joachimiak Kacper
  2. Kempa Karol
  3. Przybył Lena
  4. Szymanek Martyna
  5. Walczak Liliana

Liczba wolnych miejsc: 0

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola
w Doruchowie na rok szkolny 2020/2021 w Rekrutacji Uzupełniającej

  1. Kosidło Natalia
  2. Mieszała Laura
  3. Skrobacz Antoni
  4. Szydło Pola
  5. Wojtowski Szymon

Powyżej zamieszczona została lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021 w przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej.Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia prosi się o przesłanie drogą mailową potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w/g zamieszczonego poniżej  wzoru:

imię i nazwisko rodzica                                          Data …………..

adres zamieszkania

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola w Doruchowie

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/syna ( imię i nazwisko dziecka) do Publicznego Przedszkola w Doruchowie na rok szkolny 2020/2021.

Podpis rodzica

Przesłanie powyższego potwierdzenia na adres: przedszkole@doruchow.pl  do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz.15:00 będzie równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Z poważaniem dyrektor – Dorota Makles.