W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż planowane jest uruchomienie w ograniczonym zakresie publicznego przedszkola
i żłobka w Doruchowie od dnia 18 maja 2020r.

Placówki będą pracować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.