1. Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku w roku szkolnym 2020/2021 – dotyczy dzieci już uczęszczających do naszego żłobka w roku szkolnym 2019/2020 

Informujemy rodziców/opiekunów dzieci, którzy wyrażają wolę kontynuacji uczęszczania dziecka do Żłobka w roku szkolnym 2020/2021, że deklarację potwierdzającą kontynuację pobytu dziecka w Żłobku będzie można pobrać od 04.05.2020r na stronie internetowej Przedszkola (przedszkole.doruchow.pl) klikając żłobek i druki do pobrania
Termin złożenia wypełnionych deklaracji 08.05.2020r

Wypełnione Deklaracje przesyłamy na adres zlobek@doruchow.pl
Brak złożenia deklaracji o kontynuację pobytu dziecka w Żłobku w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z usług Żłobka.

 

2. Rekrutacja do Żłobka na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że rekrutacja dzieci do Żłobka na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 11.05.2020 do 25.05.2020r.

Karta zgłoszenia o przyjęcie dziecka do Żłobka będzie do pobrania na stronie internetowej Przedszkola (przedszkole.doruchow.pl) klikając żłobek i druki do pobrania.

Wypełniona kartę zgłoszenia i oświadczenia przesyłamy na adres zlobek@doruchow.pl

3. Informacja o wynikach naboru do Żłobka na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka na rok szkolny 2020/2021, zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych holu w budynku Żłobka 01.06.2020r. 

Jednocześnie prosimy rodziców/opiekunów dzieci, które zostały zakwalifikowane do Żłobka na rok szkolny 2020/2021 o potwierdzenie woli zapisu dziecka do Żłobka w terminie do dnia 19.06.2020.

Druk potwierdzenia będzie można pobrać od 01.06.2020 r  na stronie internetowej Przedszkola (przedszkole.doruchow.pl) klikając żłobek i druki do pobrania

Wypełnione potwierdzenie przesyłamy na adres zlobek@doruchow.pl

  • 01. 09. 2020 r.- podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci