Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym,została podjęta decyzja o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 18.05.2020r

Przedszkole będzie pełnić funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 14.05.2020r (tj. czwartek)– do godz. 15.00 złożyć oświadczenie potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Druk oświadczenia jest umieszczony poniżej

Po wypełnieniu oświadczenia i jego podpisaniu, należy go zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkola przedszkole@doruchow.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy oświadczenie złożyć osobiście w przedszkolu.

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokumenty do zapoznania się przez rodziców
Zasady funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Doruchowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem

Dokumenty dla rodziców

-Komunikat dla rodziców

-Oświadczenie rodziców

 Poniżej znajduje się Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 

Procedura postępowania przy zakażeniu