Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Gminnego Żłobka w Doruchowie,
zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do żłobka
w terminie do 19.06.2020r.

Druk potwierdzenia można pobrać na stronie internetowej Przedszkola
w zakładce żłobek i druki do pobrania i przesłać na adres zlobek@doruchow.pl