W związku z panująca sytuacją związaną z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola z powodu zagrożenia zakażeniem koranawirusem SARS – CoV-19
i planowaniem pracy, prosimy rodziców, którzy maja potrzebę posłania dziecka do przedszkola do końca lipca 2020 r,
o złożenie stosownego oświadczenia.
Druk oświadczenia jest umieszczony poniżej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem będzie naliczana opłata za żywienie
i pobyt dziecka w przedszkolu
.
W związku z powyższym należy do dnia 17.06.2020r (tj. środa ) złożyć oświadczenie potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola
i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.
Po wypełnieniu oświadczenia i jego podpisaniu, należy go zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkole@doruchow.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy oświadczenie złożyć osobiście w przedszkolu.
Liczba miejsc w przedszkolu jest ograniczona, zgodnie
z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego dlatego prosimy o przemyślenie podejmowanej decyzji. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy
z opieką w domu.

W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokumenty do zapoznania się przez rodziców

Zasady funkcjonowania Publicznego przedszkola w Doruchowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem

Dokumenty do przesłania przez rodziców 

oswiadczenie rodzica

Poniżej znajduje się Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  koronawirusem lub zachorowania na COVID -19

Procedura postepowania przy zakazeniu

Z poważaniem – Aniela Ćwikła