Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie informuje, że w związku z obecną sytuacją tj. przedłużeniem ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych do końca roku szkolnego, dokonaliśmy rozliczenia Państwa płatności za miesiąc marzec 2020 r.
W najbliższych dniach na Państwa konto zostaną zwrócone nadpłaty za żywienie opłacone w miesiącu marcu pomniejszone o opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie od 10 marca 2020 r (dotyczy godzin ponad podstawę programową).
W razie pytań i wątpliwości co do dokonanych zwrotów prosimy o kontakt z sekretariatem placówki tel 62 731 56 52.
Osoby zainteresowane mogą odebrać wydruk kwitariusza w sekretariacie przedszkola po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Z poważaniem – Aniela Ćwikła