I. Temat: Mój dom
1.Wyjaśniamy dzieciom pojęcia „dom” i „ rodzina”
2.Ukazujemy,ze każdy człowiek żyje razem z innymi ludźmi, którzy są dziećmi Boga.
3.Budzimy w dziecku wdzięczność Bogu za dom rodzinny.
II. Temat: Mama.
1.Wyjaśniamy, dlaczego mama jest tak ważna w naszym życiu.
2. Uczymy dzieci, że miłość i szacunek względem rodziców okazujemy prostymi gestami i uczynkami.
3.Budzimy w dziecku chęć okazywania Bogu wdzięczności za mamę.
III. Temat: Tata.
1.Wyjaśniamy ,że tata jest bardzo ważny w naszym życiu jak i mama.
2.Budzimy w dziecku radość z obecności taty w rodzinie.
3.Uświadamiamy o obowiązku pomocy i okazywaniu szacunku tacie.
IV. Temat: Babcia i dziadek.
1. Wyjaśniamy, że w domu żyjemy razem z innymi ludźmi ( babcia, dziadek).
2. Poznanie roli babci i dziadka w życiu dziecka.
3. Uczymy okazywania miłości i szacunku swoim dziadkom.
4. Uczymy dzieci chętnego pomagania dziadkom w prostych domowych obowiązkach.
V. Temat: Mama Jezusa.
1. Poznajemy prawdę, że Maryja jest Matką Jezusa i naszą.
2. Uświadamiamy ,że Maryja kocha wszystkie dzieci i opiekuje się nimi.
3.Opowiadamy o życiu Maryi.
VI. Temat: Piękne rośliny.
1.Opowiadamy o drzewach i kwiatach jako darach Boga.
2.Budzimy w dziecku chęć odkrywania darów Bożych-roślin.
3. Uczymy szacunku do roślin, które są darem Boga.
VII. Temat: Zwierzęta żyjące na ziemi.
1.Poznajemy świat zwierząt , który stworzył Bóg.
2.Uczymy dzieci wdzięczności Bogu za zwierzęta .
3.Uczymy okazywania szacunku i pomocy zwierzętom.
VIII. Temat: Anioł.
1. Poznajemy prawdę ,że każdym z nas opiekuje się anioł posłany przez Boga
2.Wyjaśniamy rolę Anioła Stróża.
IX. Temat: Przy posiłku.
1.Opowiadamy o szacunku do jedzenia i wdzięczności Bogu za pożywienie.
2.Uczymy rozróżniania dobrego i złego zachowania podczas posiłku.
3. Dziękujemy Bogu za pożywienie.
X. Temat: Modlitwa
1.Uczymy dobrego zachowania podczas modlitwy oraz szacunku do Pana Boga.
2.Opowiadamy ,że Pan Jezus zawsze się modlił i nauczył nas modlitwy.
3.Uczymy właściwej postawy podczas modlitwy: gest złożenia rąk,postawa klęcząca.
XI. Temat: Ważne słowa.
1. Poznajemy słowa, którymi wyrażamy szacunek, wdzięczność, żal : proszę , dziękuję, przepraszam.
2.Budzimy w dziecku chęć stosowania zwrotów grzecznościowych
XII. Temat: Pismo Święte.
1.Poznajemy prawdę wyjątkowej księgi – Pismo Święte, w której zapisane są słowa Boga.
2.Uczymy szacunku do tej wyjątkowej księgi.
XIII. Temat: W moim koszyczku jest baranek.
1.Poznajemy pokarmy w koszyczku wielkanocnym, tłumaczymy symbolikę pokarmów.
2.Uczymy,że baranek jest symbolem Jezusa.
3.Zachęcamy dzieci do pójścia z koszyczkiem wielkanocnym do kościoła, aby go poświęcić.
XIV. Temat: Jajko to znak nowego życia.
1.Uczymy prawdy, że Pan Jezus umarł, ale powstał z grobu.
2.Uczymy ,że jajko( pisanka) jest symbolem nowego życia.
3.Omawiamy w jaki sposób możemy ozdobić pisankę
XV. Temat: Cieszymy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa.
1.Opowiadamy,że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po śmierci -Wielka Niedziela.
2. Budzimy w dziecku radość przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
XVI . Temat: Maryja naszą Matką.
1.Poznajemy prawdę, że Maryja jest naszą Matką, która kocha swoje dzieci i troszczy się .
2.Uczymy szacunku do Maryi .
XVII. Temat: Ksiądz.
1.Poznajemy prawdę, że ksiądz pomaga ludziom modlić się.
2.Poznajemy miejsca, gdzie można spotkać kapłana i jak należy się z nim przywitać.
3.Uczymy szacunku wobec kapłana.
XVIII Temat: Krzyż.
1.Poznajemy prawdę, że Jezus cierpiał na krzyżu, abyśmy byli szczęśliwi.
2.Uczymy dzieci rozpoznawania krzyża jako znaku religijnego mówiącego o miłości Boga. 3.Uczymy okazywania szacunku wobec krzyża.
XIX. Temat: Potrzebuję wody, aby żyć.
1.Przekazujemy prawdę jak ważna jest woda w życiu człowieka.
2.Kształtujemy postawę wdzięczności Bogu za dar wody.
XXI. Temat: Wakacyjny odpoczynek.
1.Ukazujemy,że wakacje to czas radosnego odpoczynku i spotkań z Bogiem.
2.Kształtujemy postawę radości z czasu odpoczynku i z odkrywania Boga w przyrodzie.