Olimpiada Sportowa „Na powitanie wiosny” odbyła się dn. 18.03.2016r. w Przedszkolu w Doruchowie .W imprezie uczestniczyły dzieci z naszego przedszkola.

Ze względu na niesprzyjającą pogodę impreza odbyła się na salach przedszkolnych.

Po powitaniu zebranych nauczycielki prowadzące zapoznały dzieci z celem spotkania i zasadami zabawy. Na salach zostały przygotowane konkurencje:  „Kto silniejszy  wiosna czy zima ” – przeciągnie liny, Wyścigi zajączków , „Uciekaj zimo ” – rzuty kulkami z gazet do celu ,Wyścig kretów z wykorzystaniem tunelów , sadzenie  kolorowych kwiatów. Mali sportowcy złożyli obietnicę wesołej

zabawy zgodnej z zasadami fair play, Następnie dzieci przemieszczając się po poszczególnych stacjach wykonywały zadania ruchowe odpowiednio do instrukcji. Na zakończenie imprezy wszyscy zostali uhonorowani wesołymi medalami przedstawiającymi słońce i wykonali pamiątkowe zdjęcia z Marzanną.

Wspólna zabawa połączona ze zdrową rywalizacją sprzyjała kształtowaniu postawy prozdrowotnej i promowaniu sportu jako aktywnego wypoczynku.

Po zakończeniu części sportowej  przeszliśmy  korowodem ulicami Doruchowa i tradycyjnie przegoniliśmy zimę paląc Marzannę.

DSC00191 DSC00203

SAMSUNG CAMERA PICTURES

DSCN8215

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES