1. 1. Krzyż-cierpienie i śmierć Jezusa.

CEL:Poznanie prawdy ,że Jezus cierpiał, abyśmy mogli osiągnąć niebo.

TREŚĆI NAUCZANIA:
– dziecko wie, że Jezus z miłości do ludzi umarł na krzyżu
– dziecko wie, śmierć Jezusa otworzyła ludziom drogę do nieba

Umiejętności
– dziecko potrafi rozpoznać krzyż jako znak religijny mówiący o miłości Boga.
– okazuje szacunek krzyżowi.
– przy pomocy katechety wykonuje znak krzyża.

  1. Pokarmy w moim koszyczku wielkanocnym.

 CEL: Poznanie tradycji błogosławienia pokarmów. Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Boga za pożywienie.

TREŚCI NAUCZANIA:
– dziecko wie, że baranek jest symbolem Jezusa.
– dziecko wie, że w kościele ksiądz błogosławi pokarmy w koszyczku.

Umiejętności:
– dziecko potrafi wymienić pokarmy wielkanocne.
– porafi wykonać baranka z plasteliny lub innego materiału.
– chętnie idzie do kościoła na błogosławieństwo pokarmów.

  1. Wielkanoc – Jezus żyje.

 CEL: Poznanie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. Kształtowanie postawy radości z wiosny i zmartwychwstania Jezusa.

TREŚCI NAUCZNIA:
– dziecko wie, że Jezus umarł i powstał z grobu.
– dziecko wie, że jajko jest symbolem życia.

Umiejętności:
– dziecko potrafi wskazać zmartwychwstałego Jezusa na ilustracji.
– dziecko cieszy się ze zmartwychwstania Jezusa.