1. Wielki Czwartek – Jezus jest naszym przyjacielem.

CEL: Poznanie prawdy o Panu Jezusie jako naszym przyjacielu. Wychowanie do radosnej postawy , pełnej wdzięczności za przyjaźń Jezusa.

TRESCI NAUCZANIA:
– dziecko rozumie, że Jezus kocha każdego człowieka.
– rozumie, że Przykazanie Miłości odnosi się od Boga i do bliźniego.

Umiejętności:
– dziecko potrafi wyrazić, jak odpowiada na przyjaźń Jezusa
– przyjmuje postawę radości i jest wdzięczne Jezusowi.

  1. Wielki Piątek – Jezus cierpi i umiera z miłości do ludzi.

 CEL: Poznanie prawdy, że krzyż jest znakiem miłości Jezusa do ludzi. Kształtowanie postawy wdzięczności dla Jezusa za Jego cierpienie i śmierć.

TREŚCI NAUCZANIA:
– dziecko wie, że Jezus cierpiał i umarł na krzyżu z miłości do ludzi.
– pamięta, że każdy grzech rani Jezusa.
–  wymienia wybrane spotkania Jezusa podczas Drogi Krzyżowej.

Umiejętności:
–  dziecko potrafi opowiedzieć historię cierpienia i śmierci Jezusa z miłości do ludzi.
–  dziecko potrafi wyjaśnić ,dlaczego Jezus miał na głowie koronę cierniową.
–   dziecko wyraża wdzięczność Jezusowi za Jego śmierć z miłości na krzyżu.
–   modli się, przepraszając Go za swoje złe zachowanie.

  1. Wielka Sobota -święcimy pokarmy i odwiedzamy Jezusa.

 CEL: Poznanie tradycji święcenia pokarmów. Kształtowanie postawy zadumy przy grobie Jezusa.

TREŚCI NAUCZANIA:
–  dziecko wie, kogo odwiedza w kościele w Wielką Sobotę.
–  dziecko wie, dlaczego święcimy pokarmy
–  potrafi wymienić potrawy znajdujące się w koszyczku wielkanocnym.

Umiejętności:
–  dziecko potrafi w skupieniu pomodlić się przy grobie Jezusa.
–  dziecko wykazuje postawę wiary i zadumy nad grobem Jezusa.
–  chętnie uczestniczy w obrzędach poświęcenia pokarmów.

  1. Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał.

 CEL: Poznanie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. Radość ze zmartwychwstania Jezusa.

TRESCI NAUCZANIA:
– dziecko wie, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci.
– dziecko wie, że zmartwychwstając, Jezus pokonał śmierć.

Umiejętności:
–  dziecko potrafi opowiedzieć o zmartwychwstaniu Jezusa.
–  dziecko z radością przeżywa okres wielkanocny.
–  śpiewem dziękuje Jezusowi za zmartwychwstanie.