Komisja rekrutacyjna ogłosiła listę dzieci zakwalifikowanych( tablica ogłoszeń w przedszkolu) do przyjęcia na rok 2016/2017. Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosi się o niezwłoczne (do 15 kwietnia 2016 ) potwierdzenie u dyrektora woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.