1.Bóg mi zawsze wybacza.

Cel: Poznanie prawdy, że Bóg wybacza ludziom złe postępowanie. Kształtowanie postawy zaufania Bogu.

Treści nauczania;
Wiedza:
–  dziecko wie, że zachowanie obraża kochającego Boga,
–   rozumie, że gdy przyzna się do złego zachowania i żałuje za nie, Bóg mu wybaczy.

Umiejętności:
–  dziecko potrafi wykonać gest bicia się w serce,
–  potrafi powiedzieć Bogu o swoim złym zachowaniu,
–  mówi prawdę o swoim zachowaniu.

2.Jestem przyjacielem.

Cel: Poznanie prawdy o tym, że przyjaźń jest ważna.kształtowanie postawy przyjaźni wobec innych ludzi.

Treści nauczania:
Wiedza: –  dziecko wie, co to jest przyjaźń

Umiejętności:
–  dziecko potrafi powiedzieć, w jaki sposób zachowuje się przyjaciel,
–  okazuje przyjaźń innym.