1.Niedziela to dzień święty.
 Cel: Odkrywanie sensu przeżywania niedzieli we właściwy sposób. Kształtowanie poprawnych postaw podczas Mszy świętej.

Treści nauczania:
Wiedza:
– dziecko rozumie, czym różni się niedziela od innych dni,
– określa, jak należy ubrać się na niedzielną Mszę świętą.

Umiejętności:
– dziecko potrafi opisać właściwe zachowanie podczas Mszy świętej,
– potrafi powiedzieć, jak ubrany jest ksiądz podczas sprawowania Mszy
– poprawnie zachowuje się podczas Mszy świętej.

2.Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu.
Cel: Poznanie prawdy, że naukę Bogu należy głosić wszystkim ludziom. Zrozumienie zadań misjonarzy oraz chęć pomocy misjonarzom.

Treści nauczania:
Wiedza:
– dziecko wie kim jest misjonarz,
– wie, jakie zadania spełnia misjonarz,

Umiejętności:
– dziecko umie opisać pracę misjonarza,
– pomaga misjonarzom poprzez modlitwę i ofiarę,
– jest wrażliwe na potrzebujących.