Informujemy, iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 15360,00 zł na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 2021 moduł 2.

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.