Publiczne Przedszkole w Doruchowie podaje do wiadomości, iż ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: “Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Doruchowie w 2022 r.”.

Poniżej zamieszczamy link do składania ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf3b7794-8b15-4d59-beea-7ebd717e39bd