Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator konkursu:

Publiczne Przedszkole w Doruchowie 

ul. Szkolna 1

63-505 Doruchów

Cele konkursu:

 • propagowanie literatury wśród dzieci w wieku przedszkolnym;
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
 • wzmacnianie więzi z rodzicami podczas czytania bajek.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 • Technika oraz forma wykonania dowolna.
 • Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury.
 • Komisja ocenia prace w dwóch kategoriach wiekowych:

                I kategoria: 3-4 latki;

                II kategoria: 5-6 latki.

 • Z każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną 3 prace plastyczne, które będą reprezentowały nasze przedszkole w konkursie gminnym.
 • Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko dziecka.
 • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

Prace należy dostarczyć do 26.05.2022r. do wychowawcy grupy.

Głosowanie odbędzie się 31.05.2022r., a rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 01.06.2022r.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie. Dla wszystkich uczestników przewidziane są niespodzianki;)