Teoretycznie wszyscy wiemy, że dowolna, nieograniczona zabawa dziecka stanowi fundament dla rozwoju jego kreatywności, fantazji, wielorakich umiejętności społeczno – komunikacyjnych oraz wielu innych aspektów pozytywnie wpływających na ogólny rozwój przedszkolaka.
Niełatwo jest jednak stworzyć bezpieczną przestrzeń wypełnioną naturalnymi ekologicznymi materiałami, które z reguły są trudno dostępne dla małych dłoni i pozwolić na zabawę, prostą i szaloną, na pełną dowolność w tworzeniu, mieszaniu, brudzeniu.  Bardzo wartościowe jest to, że w tym jednym czasie – nos chłonie mnogie zapachy, oczy ogarniają cała paletę barw, dłonie, stopy, małe paluszki – cała powierzchnia ciała styka się z różnorodnością faktur. Czujemy się wtedy dobrze, swobodnie, bezpiecznie – jesteśmy szczęśliwi. I to wszystko odbywa się w naszym przedszkolu w postaci zajęć z sensoplastyki. Sensoplastyka® jest marką zajęć rozwojowych dla dzieci i dorosłych w każdym wieku. Wpływa na stymulację zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku poprzez wykorzystanie bezpiecznych produktów spożywczych. W trakcie zajęć dzieci doświadczają ciekawych zjawisk łączenia produktów różnej faktury i struktury, mieszają je, przelewają, przesypują  i kreatywnie brudzą się. Sensoplastyka®  jest twórczą zabawą, która wspiera na drodze rozwoju osobistego, jest radością, wpływa na optymalny rozwój całego organizmu.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

  • wspieramy rozwój zmysłów,
  • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
  • dbamy o usprawnianie ruchowe, szczególnie małej motoryki,
  • wpływamy na rozwój mowy ( ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodka odpowiadającego za małą motorykę – czyli pracę dłoni)
  • poprzez wspólne działanie pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
  • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata , pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo- skutkowe.

Jednakże nadrzędnym celem zajęć Sensoplastyki jest wspieranie konstruktywnego rozwoju kompetencji intra  i interpersonalnych u dzieci.