INFORMACJA!

Z uwagi na wdrażanie scentralizowanego sposobu rozliczeń podatku VAT od 1.01.2017 r. płatności za przedszkole można dokonywać wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie oddział w Doruchowie nr konta 94 8413 0000 0906 9080 2000 0002 do 15 dnia każdego miesiąca.

Za nieterminowe uregulowanie odpłatności za usługi w przedszkolu będą naliczane odsetki . Wpłat można dokonywać w wybranych oddziałach bankowych lub za pomocą przelewu internetowego.