Publiczne Przedszkole w Doruchowie
ul. Szkolna 1
63-505 Doruchów
tel./.fax (062) 731-56-52