Nauczanie zdalne – dzieci pięcio i sześcioletnie

I. Temat: .Nieposłuszeństwo człowieka 1. Poznajemy historie biblijną o Adamie i Ewie 2.Ukazujemy, co spotkało pierwszych ludzi 3.Podajemy skutki grzechu pierworodnego 4.Podajemy przykłady dobrego i złego zachowania 5.Omawiamy sytuacje, w których powinnyśmyRead More...
By : Dorota Makles | Cze 8, 2020

Nauczanie zdalne – dzieci trzy i czteroletnie

I. Temat: Mój dom 1.Wyjaśniamy dzieciom pojęcia „dom” i „ rodzina” 2.Ukazujemy,ze każdy człowiek żyje razem z innymi ludźmi, którzy są dziećmi Boga. 3.Budzimy w dziecku wdzięczność Bogu za dom rodzinny. II.Read More...
By : Dorota Makles | Cze 8, 2020