29wrz/20

WRZESIEŃ

1. Główne zadania pracy dydaktyczno- wychowawczej. wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie sięRead More…