24Mar/20

Zdalne nauczanie

 Drodzy Rodzice! Ze względu na sytuację zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas której dzieci muszą pozostać w domu, proponujemy część tego czasu wykorzystać na zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętności poznawcze, plastyczne dzieci. Z uwagi naRead More…