Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Doruchowie na rok szkolny 2024/2025

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka:
Potwierdzenia-woli-zapisu

Dokumenty do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Załącznik nr 1 – miejsce zamieszkania
Załącznik nr 2 – niepełnosprawność dziecka
Załącznik nr 3 – wielodzietność
Załącznik nr 4 – praca, nauka
Załącznik nr 5 – samotne wychowywanie
Załącznik nr 6 – niepełnosprawność rodzica
Załącznik nr 7 – rodzeństwo

Dokumenty do zapoznania:
Informacja dotycząca funkcjonowania Gminnego Żłobka w Doruchowie
Harmonogram rekrutacji
Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka

………………………………………………………………………………………………………….

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Doruchowie na rok szkolny 2023/2024

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka:
Potwierdzenia woli zapisu

Dokumenty do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Załącznik nr 1 – miejsce zamieszkania
Załącznik nr 2 – niepełnosprawność dziecka
Załącznik nr 3 – wielodzietność
Załącznik nr 4 – praca, nauka
Załącznik nr 5 – samotne wychowywanie
Załącznik nr 6 – niepełnosprawność rodzica
Załącznik nr 7 – rodzeństwo

Dokumenty do zapoznania:
Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka
Harmonogram rekrutacji

……………………………………………………………………………………………………………….

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Doruchowie na rok szkolny 2022/2023

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka:
Potwierdzenie woli zapisu

Dokumenty do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Załącznik nr 1 – miejsce zamieszkania
Załącznik nr 2 – niepełnosprawność dziecka
Załącznik nr 3 – wielodzietność
Załącznik nr 4 – praca, nauka
Załącznik nr 5 – samotne wychowywanie
Załącznik nr 6 – niepełnosprawność rodzica
Załącznik nr 7 –  rodzeństwo

Dokumenty do zapoznania:
Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka
Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym


Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Doruchowie na rok szkolny 2021/2022

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka:
potwierdzenie woli zapisu

Dokumenty do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
1 oświadczenie o zamieszkaniu
2 Oświadczenie o pracy, działalności, nauce
3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4 Oświadczenie o wielodzietności
5 Oświadczenie o rodzeństwie

Dokumenty do zapoznania:
Warunki przyjmowania do żłobka
Harmonogram rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2020 2021


Dokumenty do pobrania dla rodziców posyłających dziecko do Gminnego Żłobka w Doruchowie, w czasie ogłoszonej pandemii.

W czasie pracy żłobka będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w żłobku.
Liczba miejsc w żłobku jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowa organizacja pracy żłobka zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

Dokumenty dla rodziców do pobrania
oswiadczenie rodzica

Dokumenty do zapoznania się przez rodziców

– dodatkowe informacje dla rodzica
Zasady funkcjonowania
–  Procedura
—————————————————————————————————————-

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Gminnego Żłobka w Doruchowie,
zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do żłobka
w terminie do 19.06.2020r

Druk potwierdzenia można pobrać poniżej i  przesłać
na adres   zlobek@doruchow.pl

deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisu_

 


Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Doruchowie
Informujemy, że zapisy dzieci do Żłobka na rok szkolny 2020/2021 r.
będą prowadzone od 11.05.2020 do 25.05.2020r.
Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami przesyłamy na stronę internetową żłobka
zlobek@doruchow.pl,
Dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Doruchowie:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
1 Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych o zamieszkaniu
2 Oświadczenie o pracy, działalności, nauce
3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4 Oświadczenie o wielodzietności
5 Oświadczenie o rodzeństwie


Informacja dla rodziców dzieci, które uczęszczają już do Gminnego Żłobka w Doruchowie.
Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku w roku szkolnym 2020/2021.
Informujemy rodziców/opiekunów dzieci, którzy wyrażają wolę kontynuacji uczęszczania dziecka do Żłobka w roku szkolnym 2020/2021, że deklarację potwierdzającą kontynuację pobytu dziecka w Żłobku będzie można pobrać poniżej.
Termin złożenia wypełnionych deklaracji 08.05.2020r
Wypełnione Deklaracje przesyłamy na adres zlobek@doruchow.pl
Brak złożenia deklaracji o kontynuację pobytu dziecka w Żłobku w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z usług Żłobka.

deklaracjakontynuacji pobytu dziecka w żłobku