Dyrektor Publicznego Przedszkola  w Doruchowie informuje, że nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest od 15 lutego 2021 r. do 05 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać ze strony internetowej przedszkola (www.przedszkole.doruchow.pl) i dostarczyć do sekretariatu placówki.

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wniosek

Oświadczenie 1 – wielodzietność

Oświadczenie 2 – praca

Oświadczenie 3 – rodzeństwo

Oświadczenie 4 – żłobek

Oświadczenie 5 – GOPS

Oświadczenie 6 – obowiązek

Oświadczenie 7- nadzór kuratorski