Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie ogłasza nabór uzupełniający do przedszkola.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola informujemy, że wniosek o przyjęcie wraz z niezbędnymi załącznikami należy pobrać ze strony internetowej przedszkola i dostarczyć do sekretariatu w terminie do 12.04.2021 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wniosek

Oświadczenie 1 – wielodzietność

Oświadczenie 2 – praca

Oświadczenie 3 – rodzeństwo

Oświadczenie 4 – żłobek

Oświadczenie 5 – GOPS

Oświadczenie 6 – obowiązek

Oświadczenie 7- nadzór kuratorski

Zapraszam,

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie