Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Wabnic

Zastępca Inspektora: Janusz Pokora

e-mail: iod@doruchow.pl